PROSJEKTER

Tinghuset-Tullins gate

Sporbygging fra Holbergs plass til Professor Aschehougs plass.

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Entrepriseform: Underentreprise (Kunde: Norsk Jernbanedrift AS)

Periode: Juni 2017 – Juni 2019

Verdi: 40 mill. NOK

Type arbeid: Spor Betong Vei Føringsveier

Omfang:

Spor-, sveise- og betongarbeider. Bygging av 1 km midlertidig spor og 1,8 km permanent spor. Innlegging av 3 stk. sporveksler, bygging av 30 stk. KL fundamenter. Føringsveier for signalanlegg inkl. reasfaltering.

Les mer om prosjektet: https://www.sporveien.com/inter/prosjekter

 

Grensen og Kirkeristen

Oppgradering og tilpasning av spor i Grensen og Kirkeristen.

Byggherre: Sporveien AS

Entrepriseform: Hovedentreprise

Periode: Oktober 2017 – Januar 2018

Verdi: 12 mill. NOK

Type arbeid: Spor Betong Vei Jording Asfaltering Føringsveier

Omfang:

Fjerning av gammelt spor inkl. asfalt og betongplate. Bygging av 300 meter av nytt spor inkl. betongplate. Montering av jordingsanlegg og reasfaltering. Prosjektet omfatter også utbedring av lufterist for T-banen i Grensen.

Les mer om prosjektet: https://www.sporveien.com/inter/prosjekter

Stortingsgata og Henrik Ibsens gate

Oppgradering og tilpasning av spor i Stortingsgata og Henrik Ibsens gate

Periode: November 2016 – Mars 2017

Verdi: 8 mill. NOK

Byggherre: Sporveien AS

En trepriseform: Hovedentreprise

Type arbeid: Spor Betong Vei Jording Asfaltering Føringsveier

Omfang:

Arbeidene består blant annet av fjerning av asfalt og betong, gravearbeider, oppgraving og fjerning av skinner, legging av nye skinner, asfaltering samt steinarbeider.

Les mer om prosjektet: https://www.sporveien.com/inter/prosjekter

Gladengveien – sidearealer og vannkanal

Bygging av vannkanal og sidearealer i Gladengveien

Periode: April 2016 – Mai 2017

Verdi: 30 mill. NOK

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Type arbeid: Betong Steinlegging Vei Drenering Uterom Grøntarealer

Omfang:

Prosjektet består i hovedsak av vannkanal for Hovinbekken i betongtrau og sidearealer til Gladengveien. Over bekken skal det etableres 4 betongbruer og 4 stålbruer med varierende bredde. Det skal etableres ny belysning for kjørebane og fortau med separate master.

Entreprisen inngår i samlede utbyggingen av kommunalteknisk infrastruktur på Ensjø. Ensjø skal på sikt transformeres fra «bilby» til «boligby», med inntil 7000 nye boenheter og 20 000 m2 næringsarealer. Oslo kommune skal i den forbindelse oppgradere veiene Ensjøveien og Gladengveien til «miljøgater» og bygge plasser, parker m.m.

Les mer på www.bygg.no

Graving for trafikktekniske installasjoner på vei

Rammeavtale om bygging av trafikktekniske installasjoner for signalanlegg og belysning

Periode: Januar 2017 – Desember 2018

Verdi: 20 mill. NOK

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Type arbeid: Vei Steinlegging Betong Føringsveier Asfaltering

Omfang:

Oppdraget omfatter alle typer graving i forbindelse med etablering/fjerning/utskifting av trekkerør, fundamenter, trekkekummer og evt- annen teknisk infrastruktur.

Kollektivtiltak Sandhølet, Råholt

Veiarbeid i fylkesvei 501

Periode: Juli 2017 – Oktober 2017

Verdi: 2,5 mill. NOK

Byggherre: Statens vegvesen

Entrepriseform: Hovedentreprise

Type arbeid: Vei Steinlegging Asfaltering Belysning

Omfang:

Bygging av to stk. busslommer på Fv501(profil 3200-3400). Som ledd i trafikksikkerhetsarbeid skal disse oppgraderes i form av bedre avgrensing mellom forgjengere og trafikk, i tillegg til bedre plass for buss. Arbeidene omfatter også opparbeidelse av gangkryssing med enkel trafikkøy. Området asfalteres i sin helhet etter endt arbeid.

Føringsveier Alnabru terminal

Bygging av føringsveier for sporvekselvarme

Periode: Februar 2017 – Mars 2017

Verdi: 0,5 mill. NOK

Byggherre: Bane NOR

Entrepriseform: Underentreprise (Kunde: Norsk Jernbanedrift AS)

Type arbeid: Graving Føringsveier Betong

Omfang:

Bygging av 300 m av føringsveier for sporvekselvarme. Etablering av 3 stk. trekkekummer.

Bygging av 2 stk. KL fundamenter.

 

 

Kopirett © 2016 Trasé AS. Alle rettigheter reservert Trasé AS Grini Næringspark 4B, 1361 Østerås