HJEM

Vi bygger kollektiv infrastruktur

Våre tjenester

Banetjenester

Vi utfører komplette tjenester innen sporbygging montering av spor og sporveksler (både ballast- og fastspor), sveising av skinner, justering og profilering. Vi leverer også andre tjenester som naturlig hører til: ballast, betongarbeider (fastspor), fuging langs skinner (fastspor). Vi utfører også montering av KL fundamenter og KL master.

Grunnarbeider VA

Uansett om vi bygger veier eller sportraseer må VA anlegg og andre grunnarbeider være på plass. Derfor utfører vi overvannsanlegg, drensanlegg, vann og avløp samt alle typer føringsveier og masseflytting.

Veibygging

Trasé utfører alt innenfor veibygging, dvs. komplette grunnarbeider inkl. VA og føringsveier, montering av kummer, masseutskifting, støttemurer, overflatearbeider, holdeplasser, steinarbeider og elektroarbeider.

Grøntarealer

Vi etablerer og vedlikeholder grøntarealer da disse ofte kommer inn som del av våre prosjekt. Vi samarbeider med flere planteskoler for å kunne levere bredt sortiment av planter som kreves av våre kunder.

Om ossTrasé AS har levert entreprenørtjenester i Stor Oslo område siden 2015. Vi gjennomfører tverrfaglige prosjekter i tett by og er godt kjent med alle utfordringer dette medfører. Vi har spisskompetanse innen komplett trikkeinfrastruktur og sporrelaterte tjenester.

 


Våre kunder er først og fremst de offentlige. Vi jobber direkte bl.a. for Sporveien AS, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Viken fylkeskommune og Drammen kommune. Vi samarbeider også med store entreprenører som UE.

2015

Etablert

60

Sporveksler

10 000

meter

trikkespor

30

kollektive

prosjekter

Våre prosjekter

Vi følger opp tett våre kundenes ønsker og krav angående miljø og bidrar til det grønne skiftet gjennom GJAP («Grønn gjennomføring av anleggsprosjekt»). Flere av prosjektene realiseres med nullutslippsmaskiner og nullutslipp lastebiler benyttes for transport av masser.

 

GJAP er egenutviklet policy som er hjelpemiddel for vurdering av merverdi i nullutslipp gjennomføring av prosjektet.

Det grønne skiftet