Galleri Grefsen vognhall
20240116_082627 (1)
IMG20231207130148
20240119_114244
IMG20231010093935
20240202_071718
20240126_114921
IMG20231130145249

2023 – 2024

KON-01623 Utskifting sporveksler Grefsen vognhall
Verdi: 20 mill.
Byggherre: Sporveien
HE: Trasé AS


Fjerning av 12 sporveksler og ca. 200 meter spor mellom sporveksler og oppstillingsspor.

Fjerning av dekke, påstøp og betongfundament.
Etablering av ny underbygning, trekkerør og trekkekummer. Kobling av nye avløp fra jordkasser til eksisterende avløpsrør.
Montering av 12 sporveksler og 200 m spor.
Asfaltering og fuging av spor.

Oppmerking av stopplinjer og avgrensningslinjer for
oppstalling av trikker.